Müftüler nasıl nikah kıyacak ?

İnsanlar inceleyip, araştırıp tavır koymak yerine, ilk akıllarına geldiklerini söyleme alışkanlığında.

Mesela müftülerin nikah kıyma yetkisini duyunca; Müftü her gelenin nikahını kıyacak zannediyorlar.

Şu anda Anayasa mahkemesinin; dini nikah kıydıranlara şartları ne olursa olsun ceza verilemeyeceğine kararı var (ANAYASA MAHKEMESİ KARARI – Esas: 2014/36 Karar: 2015/51 Karar Tarihi : 27.5.2015) Bu karar olduğuna göre, zaten müftü isteyen herkesin dini nikahını kıyar, bu da suç olmaz. Dikkat ediniz, DİNİ NİKAHI diyorum.

MEDENİ NİKAH ise, sadece BELEDİYELER, NÜFUS MÜDÜRLERİ, KÖY MUHTARLARI (mahalle değil) ve Yurtdışında TÜRK KONSOLOSLARINCA kıyılabilir,

Medeni nikah ile dini nikah arasındaki fark nedir?
MEDENİ NİKAH, MEDENİ KANUNA GÖRE, tarafları karı-koca kabul eder, bunların hukuki haklarını korur. Mesela mirasçı olma, boşanma, çocuğun velayeti, suçlu tarafa boşanma tazminatı, çocuk ve kadım için nafaka vs gibi hususlar hakkında hakim kararı ile hak kazanır.

DİNİ NİKAH ise, evlenenlere; çocukların nüfusa tescili dışında medeni bir hak sağlamaz. Toplum nazarında evli oldukları kabul edilir ama özellikle kadının TC KANUNLARINA GÖRE bir hakkı yoktur. Erkek istediği zaman hiç bir mahkeme kararı olmadan kadını bırakabilir.

Bu konunun inceliklerini uzun uzun saymadan diyebiliriz ki; Dini nikah, bugün TC KANUNLARINA göre Medeni nikah gibi kadını koruyamamaktadır.

İşte, müftüler şimdi aynı Belediyeler, Nüfus Müdürleri, Köy muhtarları ve Konsoloslar gibi TC Medeni kanununa göre nikah koyabileceklerde

Bu nikahın kıyılması için müftülüğe gidip “nikahımızı kıyın” demek yeterli değildir. Aynen belediyeler gibi önceden bazı belgeler istenir. Müftü de aynen bunları isteyecek.
1. Evlenme beyannamesi,
2. Nüfus cüzdanları ve fotokopileri,
3. Evlenmeye engel hastalığın bulunmadığını gösteren sağlık raporu-rapor alınmazsa evlenme yapılamaz,
4. İkametgah Belgesi,
5. 4’er adet fotoğraf (Kadınların, alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilir)
6. Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi: (Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış)
7. Rıza Belgesi: Yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri anne, baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar için..

işte bu belgeler verildikten sonra, Müftü veya evlendirme memuru bunların inceler, gerekirse doğruluğunu araştırır,

Bundan sonra nikah tarihi verilir. Bu nikah tamamen Medeni Kanuna uygun yapılır. Bu nikahtan sonra taraflar gelmişken dini nikahımızı da kıydıralım derlerse, müftü veya başka biri bu nikahı kıyar ve suç olmaz.

Şimdi benim güzel ülkemin güzel insanları ne olduğunu araştırmadan, okumadan (Müftü nikah kıyacak) diye tencere, tava ile yürüyüş yaparlarsa buna muhalefet denmez, cahillik denir.

Muzaffer Deligöz


Yorum Yap

Yazar: Muzaffer Deligöz

Aslen Kastamonu/Araç’lı olan Muzaffer Deligöz, 25.05.1940 tarihinde doğdu. Orta Okulu Araç’ta, Liseyi Kastamonu’da bitiren Muzaffer Deligöz, 1960 yılında Ankara Hukuk Fakültesine kaydoldu. Bu sırada Ankara’da gazeteciliğe başladı. 1963 yılında “İHLAS”, “Kitap Dünyası” “UHUVVET” Gazetelerinde görev aldı. Daha sonra 1964 de İzmir’de “ZÜLFİKAR” Gazetesinde çalıştı. Bu sırada Korgeneral Faruk Güventürk hakkında yayınladığı yazılar sebebiyle 3 ay Cezaevinde kaldı. Generaller, Muzaffer Deligöz’ü Hukuk Fakültesinde öğrenci olmasına rağmen askere sevk ettirdi. Bu sebeple askerliğini Yedek Subay Öğretmen olarak Turgutlu’da yaptı. Askerlik sırasında İlahiyat Fakültesine kaydoldu. Askerlik sonrası Ankara’ya gidince; İstanbul’da yayınlanan “İTTİHAD” Gazetesinin önce meclis muhabirliğini, daha sonra da Ankara Büro Şefliği yaptı. 1968 de İstanbul’a yerleşerek, İttihad Gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1968 Haccında İttihad Gazetesinin Türkçe/Arapça Nüshasını Mekke’de neşrederek bir ilke imza attı. İttihad Gazetesindeki ihtilaflar sebebiyle gazeteden ayrılınca, ”Doğu Haber Ajansı- Eastern News Agency” adıyla Ortadoğu haberleri Türk Basınına veren bir Haber Ajansı kurdu (1970). Kesintilerle devam eden ajans halen Ortadoğu’dan Ekonomik haberler vermekte. 1968 de Milli Türk Talebe Birliğinin Basın-Yayın Müdürlüğünü de yapan Muzaffer Deligöz, görevde kaldığı sürece “Milli Gençlik Dergisi”ni de yayınladı. 1971 de Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Bürosunda görev alan Muzaffer Deligöz, “Diyanet” Dergisi ile “Diyanet” Gazetesinin ilk çıkışlarında görev aldı. 1973 de yayın hayatına giren “Milli Gazete”nin kuruluşunu ve İlk Yazı İşleri ve Genel Yayın Müdürlüğünü yaptı. 1981 tarihinde Suudi Arabistan’a giden Muzaffer Deligöz, 1981-1992 yıları arasında Suudi Tanıtma Bakanlığının ve Türk Elçiliğinin akredite ettiği gazeteci olarak çalıştı. Bu süre içinde; İslam Haberler Ajansının Türkiye temsilcisi ve Doğu Haber Ajansı olarak İslam Ülkeleri haberlerini Türk gazetelerine gönderdi. Yine bu süre içinde Türk için Hac süresinde yayınlanan “TÜRKÇE GAZETE” yi 6 yıl Türkçe olarak çıkardı.. 1992 yılında Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli çalışmalar yapan Muzaffer Deligöz; 6 yıl “ÜSKÜDAR Fm” Radyosunun Danışmanı, 1 yıl da “Radyo Çağ”ın Genel Müdürü olarak görev yaptı.

“Müftüler nasıl nikah kıyacak ?” için 3.124 yorum