KERBELA DOSYASI

video için tıkla

Peygamber Efendimiz buyurmuş ki:
“Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz:Biri Allah’ın kitabı Kur’an, diğeri de Ehl-i beytimdir.”

Muharrem ayı müslümanlar için acıların en büyüğü olan Ehl-i Beyte yapılan zulümlerin yıldönümüdür.
Hz Peygamberin torunu ve çocuklarını şehit eden zalim ve Ehl-i Beyt düşmanlarının hatırlanması ve lanetlenmesinin günüdür..

Hz. Hüseyin: Kerbela’da aile halkından 19 kişi olmak üzere 72 kişiyle birlikte şehit edilmiştir.
Allah: Hz. Hasan(ra) ve Hazreti Hüseyin(ra)’a rahmet eylesin..

Bizleri hakkıyla ehli beyte uyan kullarından eylesin, yollarından giden ümmet eylesin amin

Hz. Fatıma, Hicret’in 2. yılında Hz.Ali ile evlenmiş ve bu evliliklerinden Hasan, Hüseyin, Muhassin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep isimlerinde çocukları dünyaya gelmiştir. Muhassım küçükken vefat etmiştir.

Hz. Peygamber’in Hasan ve Hüseyin’i sevmesi ve insanların da onları sevmelerini istemesi ile onlar için yaptığı dua birçok rivayete konu olmuştur. Bir defasında Hz. Hasan’ın elini sakalına dokundurmuş, sonra yüzünü ona iyice yaklaştırarak “Allah’ım ben onu seviyorum, sen de onu ve onu seveni sev.” demiştir.

Yine “Kim Hasan ve Hüseyin’i severse beni sever, kim de onlara buğz ederse bana buğz eder.” dediği nakledilmiştir. (İbn Sa’d, VI, 360, 362.)

Rasûlulla(sav) mescitte birini sağ, diğerini sol dizine oturtmuş, bir ona bir diğerine sevgi gösteriyor idi. Sahabeden birisi “Ya Rasûlullah (sav), onları seviyorsun herhalde?” deyince “Kim onları severse beni sever, kim onlara buğz ederse bana buğz eder.” buyurmuştur. “Ehl-i Beyt’inden en sevimli olanlar kimlerdir?” diye sorulunca Hz. Peygamber: “Hasan ve Hüseyin’dir.” diye cevap vermiştir. (İbn Kesîr, el-Bidâye, I, 1208; Zehebî, Târîhu’lİslam,(41-60), 36,37.)

Bir gün Rasûlullah (sav)’ın Hasan’ı öptüğünü gören Akra b. Hâbis ona: “Benim on çocuğum var ama daha hiç birini öpmedim.” deyince Hz. Peygamber: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” buyurmuştur. Başka bir rivayette ise “Allah senden rahmet duygusunu almışsa ben ne yapayım.”demiştir.

Hz. Ali, Haricîler tarafından bir suikastle şehit edilirken, Hz. Hasan Müslümanların kanlarının dökülmemesi için hilafetten ferâgat etmiştir.

Muaviye’nin ölümünden sonra oğlu Yezid’e biat etmeyen Hz. Hüseyin ise, Kerbela’da yakınlarıyla birlikte şehit edilmiştir.
Bediüzzaman Hazretleri Lemalar adlı eserinde şöyle yazmaktadır: “Hem Hazret-i Hüseyin’e karşı gösterdikleri fevkalâde ehemmiyet ve şefkat, Hazreti Hüseyin’in (r.a.) silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynelâbidin, Cafer-i Sadık gibi eimme-i âlişan ve hakikî verese-i Nebeviye gibi çok mehdîmisal zevât-ı nuraniyenin namına ve din-i İslâm ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, kemâl-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir..”

Hz.Ali’nin Kabri Şerifi

Şehitler Seyyidi Hz. Hüseyin’nin Kerbela’da bulunan Makberi..